Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar te Gent. Om geldig te zijn, dienen eventuele klachten ons te bereiken per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst der rekening.

Bij niet betaling op de vervaldag zal een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden van 10%, met een minimum van € 50,00.

De intresten bij niet betaling op de vervaldatum bedragen 12% op jaarbasis, te rekenen vanaf de facturatiedatum en zonder enige verwittiging.

Bij betwisting zijn alleen de Handelsrechtbanken van Gent en Brugge bevoegd.

Onze volledige privacy policy is opvraagbaar per e-mail of na te lezen hier op de website.