Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn betaalbaar te Gent. Om geldig te zijn, dienen eventuele klachten ons te bereiken per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst der rekening. Bij niet betaling op de vervaldag zal een forfaitaire schadevergoeding aangerekend worden van 10%, met een minimum van € 50,00. De intresten bij niet betaling op de vervaldatum bedragen 12% op jaarbasis, te rekenen vanaf de facturatiedatum en zonder enige verwittiging. Bij betwisting zijn alleen de Handelsrechtbanken van Gent en Brugge bevoegd.